Talk about Hypos

U lidí s diabetem může zkušenost s hypoglykémií (nízkou hladinou cukru v krvi) a jejím překonáváním vyvolávat obavy. To platí i pro jejich rodinné příslušníky, kteří čelí podobným pocitům.
Výsledky mezinárodní studie TALK-HYPO1, která shromáždila zkušenosti s hypoglykémií od 4 300 rodinných příslušníků lidí s diabetem, ukazují, že hypoglykémie může být vnímána jako značná zátěž pro příbuzné a mít dopad na jejich životy.
Mluvit o hypoglykémiích je jedno z řešení, které může vést k jejich lepšímu zvládání a většímu stmelení rodin.

Mluvte o hypoglykémii se svými blízkými.

Mluvit o hypoglykémiích a prolomit tak hradbu mlčenlivosti můžete
i Vy, stejně jak učinily rodiny v tomto videu.

 
Jednoduchá konverzace o Vašich obavách, pocitech nebo zkušenostech souvisejících s hypoglykémií
se členy Vaší rodiny nebo se zdravotnickým odborníkem může být přínosná.
Zahájení takové diskuze může být obtížné. Níže uvádíme tipy, které Vám mohou pomoci mluvit
o hypoglykémiích.
Zahájení rozhovorů pro osoby s diabetem
Zavřít Ukázat
Zahájení rozhovorů pro rodiny
Zavřít Ukázat
Zahájení rozhovorů pro lékaře
Zavřít Ukázat
Navrhujeme, abyste zahájili rozhovor vyhodnocením celkového zdravotního stavu pacienta a dopadu, který může mít hypoglykémie na jeho koníčky, denní aktivity, dovolenou, atd. tak, že položíte jednoduché otázky, jako například:
 

Kdy promluvit s lékařem

Pokud máte diabetes a časté hypoglykémie (nízkou hladinu cukru v krvi) – i když jsou to jen mírné epizody – je důležité, abyste o tom řekl(a) svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Rodiny, jako je ta Vaše.

Mluvili jsme s rodinami ze 7 zemí. Sdílely s námi své denní problémy a obavy týkající se hypoglykémie. Jsou tyto problémy podobné těm, se kterými se každý den setkáváte Vy?
 

Více informací

Pro více informací o hypoglykémii, jejích příznacích a léčbě, navštivte sekci Často kladené otázky

Sdílejte informace

Pokračujme v konverzaci…sdílejme tyto rozhovory s ostatními, aby se mohli účastnit také lidé,
na kterých Vám záleží.

Reference

1Ratzki-Leewing A, Parvaresh Rizi E, Harris SB. The Forgotten Players in the Diabetes Care Team (The TALK-HYPO Study). Diabetes Ther. 2019 (In Press). 

 

DIA_6/20