Talk about Hypos

Hypoglykémie neboli nízká hladina cukru v krvi je vnímána jako významná zátěž nejen pro osoby s diabetem, ale i jejich rodinné příslušníky.
Mezinárodní studie TALK-HYPO1 u 4 300 rodinných příslušníků osob s diabetem udává, že rozhovory
o hypoglykémii s jejich příbuznými s diabetem upevnily jejich vzájemné vazby.    

The Talk about Hypos Study

64 % rodinných příslušníků lidí s diabetem má obavy nebo strach
v souvislosti s rizikem hypoglykémie1
74 % účastníků studie uvádí, že v důsledku hypoglykémie strávilo méně času nebo se úplně vzdalo dalších aktivit,jako jsou koníčky, dovolená nebo čas trávený s přáteli, rodinou1
76% respondentů věří, že když budou více hovořit o hypoglykémii, může to mít pozitivní dopad na život rodinného příslušníka, který má diabetes1    
43% udává, že hlavní překážkou těchto rozhovorů je to, že jejich příbuzný s diabetem nechce
o hypoglykémii mluvit1

Více informací

Pro více informací o hypoglykémii, jejích příznacích a léčbě, navštivte sekci Často kladené otázky

Sdílejte informace

Pokračujme v konverzaci…sdílejme tyto rozhovory s ostatními, aby se mohli účastnit také lidé,
na kterých Vám záleží.

Reference

1Ratzki-Leewing A, Parvaresh Rizi E, Harris SB. The Forgotten Players in the Diabetes Care Team (The TALK-HYPO Study). Diabetes Ther. 2019 (In Press). 

 

DIA_6/20